కి.శే వీరయ్య చౌదరి గారి సంస్మరణ సభలో పాల్గొన్న

కి.శే వీరయ్య చౌదరి గారి సంస్మరణ సభలో పాల్గొన్న

రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎంమ్మెల్యే శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చాయి గారి తండ్రిగారు కి.శే వీరయ్య చౌదరి గారి సంస్మరణ సభలో పాల్గొన్న రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు….