శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ చౌదరి గారి తండ్రి గారు (కి.శే గోరంట్ల వీరయ్య చౌదరి గారు ) వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శిచిన

శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ చౌదరి గారి తండ్రి గారు (కి.శే గోరంట్ల వీరయ్య చౌదరి గారు ) వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శిచిన

నిన్న స్వర్గస్తులు ఐయినా రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ చౌదరి గారి తండ్రి గారు (కి.శే గోరంట్ల వీరయ్య చౌదరి గారు ) వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శిచిన రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు…..