‘ఆడబిడ్డలకు రక్షగా కదులుదాం”…

‘ఆడబిడ్డలకు రక్షగా కదులుదాం”…

రాష్ట్రంలో చిన్నారులు, మహిళలపై సాగుతున్న అత్యాచారాలు, అరాచకాలకు చరమగీతం పాడాలి. దీనిపై అవగాహన కల్పించేందుకు ”ఆడబిడ్డలకు రక్షగా కదులుదాం”…