పురపాలక శాఖ మంత్రి  శ్రీ పి నారాయణ గారితో కలసి స్థానిక ఆర్&బి గెస్ట్ హౌస్ లో ప్రెస్ మీట్ లో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు

పురపాలక శాఖ మంత్రి  శ్రీ పి నారాయణ గారితో కలసి స్థానిక ఆర్&బి గెస్ట్ హౌస్ లో ప్రెస్ మీట్ లో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు

రాజమహేంద్రవరం విచ్చేసిన పురపాలక శాఖ మంత్రి
శ్రీ పి నారాయణ గారితో కలసి స్థానిక ఆర్&బి గెస్ట్ హౌస్ లో ప్రెస్ మీట్ లో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు , అర్బన్ ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ ఆకుల సత్యనారాయణ గారు, రూరల్ ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ గోరంట్ల బుచయ్య చౌదరి గారు,ఎం.ఎల్.సి
శ్రీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారు, మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజిని శేష సాయి గారు మరియు స్థానిక తెలుగు దేశం పార్టీ నాయకులు