పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు పరిశీలనకు బయలుదేరువెళ్లిన రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు పరిశీలనకు బయలుదేరువెళ్లిన రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు

పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు పరిశీలనకు బయలుదేరువెళ్లిన రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు,రూరల్ రూరల్ ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారు, మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజిని శేష సాయి గారు మరియు రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కార్పేరేటర్లు.