పార్లమెంటు సభ్యులతో రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు.

పార్లమెంటు సభ్యులతో రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు.

నిన్న ప్రారంభమైన పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశములో రాష్ట్రపతి ప్రసంగం అనంతరం పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో సహచర పార్లమెంటు సభ్యులతో రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు.