ప్రజా పద్దుల కమిటీ సభ్యుడిగా ఎన్నికైన నా మిత్రుడు సీ.ఎం రమేశ్‌

ప్రజా పద్దుల కమిటీ సభ్యుడిగా ఎన్నికైన నా మిత్రుడు సీ.ఎం రమేశ్‌

పార్లమెంటులో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ప్రజా పద్దుల కమిటీ(పీఏసీ) సభ్యుడిగా ఎన్నికైన నా మిత్రుడు సీఎం రమేశ్‌ గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు.