పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు కోసం మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారికి వినతి పత్రం

పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు కోసం మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారికి వినతి పత్రం

గోపాలపురం నియోజకవర్గంలో పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు కోసం మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ బాబు గారికి వినతి పత్రం సమర్పిస్తున్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు గారు..