మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి రాజమహేంద్రవరం నియోజకవర్గం తరుపున నా అభినందనలు.

మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి రాజమహేంద్రవరం నియోజకవర్గం తరుపున నా అభినందనలు.

అందరి విమర్శలను తిప్పికొట్టి తనదైన శైలిలో తన బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్న మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ గారికి రాజమహేంద్రవరం నియోజకవర్గం తరుపున నా అభినందనలు.