నిడదవోలు శేషగిరి హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సావ కార్యక్రమం

నిడదవోలు శేషగిరి హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సావ కార్యక్రమం

నిడదవోలు శేషగిరి హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సావ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న
ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు, ఆ.ప్ర మండలి చైర్మన్ శ్రీ N .M .D ఫారూఖ్ గారు, ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ బూరుగుపల్లి శేష రావు గారు,తాడేపల్లి గూడెం మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీ బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు, నిడదవోలు మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీ బోబ్బా కృష్ణ మూర్తి గారు ,స్థానిక పార్టీ నాయకులు మరియు హాస్పిటల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.