200 కోట్లు అంచనాతో నిడదవోలు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జికి శంఖుస్థాపన

200 కోట్లు అంచనాతో నిడదవోలు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జికి శంఖుస్థాపన

200 కోట్లు అంచనాతో నిడదవోలు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జికి శంఖుస్థాపన చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ఎం.పి లు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పాలుగున్నారు .