కొంకుదురు గ్రామంలో నవనిర్మాణ దీక్ష

కొంకుదురు గ్రామంలో నవనిర్మాణ దీక్ష

అనపర్తి :కొంకుదురు గ్రామంలో నవనిర్మాణ దీక్ష కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న
ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు,ఎం.ఎల్.ఏ నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారు,మండల మరియు గ్రామ నాయకులు,అధికారులు పాల్గొన్నారు.