పొలాలకు పుష్కర నీటి కోసం ఆందోళన చేపట్టిన గదరాడ- నర్సాపురం రైతులను పరామర్శించి

పొలాలకు పుష్కర నీటి కోసం ఆందోళన చేపట్టిన గదరాడ- నర్సాపురం రైతులను పరామర్శించి

పొలాలకు పుష్కర నీటి కోసం ఆందోళన చేపట్టిన గదరాడ- నర్సాపురం రైతులను పరామర్శించి వారి వినతులను స్వీకరించి తక్షణమే రైతులకు నీరు అందేలా కృషి చేస్తాని చెప్పిన రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు …