నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ – ఆంధ్రప్రదేశ్ (NAREDCO)

నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ – ఆంధ్రప్రదేశ్ (NAREDCO)

విశాఖపట్నం నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ – ఆంధ్రప్రదేశ్ (NAREDCO) సదస్సులో పాల్గొన్న ఎం. పి శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు…..