“ కౌశల్ గోదావరి మరియు వికాస “ అద్వర్యంలో జరుగుతున్నా మెగా జాబ్ మేళ

“ కౌశల్ గోదావరి మరియు వికాస “ అద్వర్యంలో జరుగుతున్నా మెగా జాబ్ మేళ

స్థానిక ఆంధ్ర కేసరి డిగ్రీ కళాశాల లో “ కౌశల్ గోదావరి మరియు వికాస “ అద్వర్యంలో జరుగుతున్నా మెగా జాబ్ మేళ ప్రారంభించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు ,అర్బన్ ఎం.ఎల్.ఏ ఆకుల సత్యనారాయణ గారు మరియు కార్పేరేటర్లు .