మస్జీద్ లో ఇఫ్తార్ విందు

మస్జీద్ లో ఇఫ్తార్ విందు

రాజమహేంద్రవరం : స్థానిక రెహమత్ నగర్ మస్జీద్ లో ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.