“ గ్రామా దర్శిని- గ్రామా వికాసం “

“ గ్రామా దర్శిని- గ్రామా వికాసం “

రాజానగరం నియోజకవర్గం రాజవరం గ్రామంలో “ గ్రామా దర్శిని – గ్రామా వికాసం “ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు , ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ పెందుర్తి వెంకటేష్ గారు మరియు స్థానిక పార్టీ నాయకులు.