గోపాలపురం మండలంలో  గ్రామదర్శిని-గ్రామవికాసం కార్యక్రమం

గోపాలపురం మండలంలో  గ్రామదర్శిని-గ్రామవికాసం కార్యక్రమం

గోపాలపురం మండలం సగ్గొండ,గోపవరం గ్రామంలో
గ్రామదర్శిని-గ్రామవికాసం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు, గోపాలపురం ఎమ్.ఎల్.ఏ ముప్పిడి వెంకటేశ్వరరావు గారు, తెలుగు దేశం పార్టీ నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు.