అగ్నిప్రమాద బాధితులను పరామర్శించిన ఎం.పీ

అగ్నిప్రమాద బాధితులను పరామర్శించిన ఎం.పీ

కొంతమూరు జంగాలపల్లి కాలనీలో జరిగిన అగ్నిప్రమాద బాధితులను పరామర్శించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.