మినిస్ట్రీ అఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయిమెంట్ మంత్రి శ్రీ సంతోష్ కుమార్ గంగ్వార్ ని కలిసిన రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.

మినిస్ట్రీ అఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయిమెంట్ మంత్రి శ్రీ సంతోష్ కుమార్ గంగ్వార్ ని కలిసిన రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.

మినిస్ట్రీ అఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయిమెంట్ మంత్రి శ్రీ సంతోష్ కుమార్ గంగ్వార్ ని కలిసిన రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు. ESI హాస్పిటల్ నూతన భవనాన్ని నిర్మించాలని కోరుతూ వినతి పత్రం సమర్పించారు.దీనికి సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్రమంత్రి ESI హాస్పిటల్ నూతన భవనాన్ని ప్రకియ త్వరగా పూర్తీ అయ్యేలాగా చూస్తాని ఎం.పీ గారికి హామీ ఇచ్చారు.