తొర్రేడు గ్రామంలో 33 / 11 KV విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభించిన ఎం.పీ

తొర్రేడు గ్రామంలో 33 / 11 KV విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభించిన ఎం.పీ

రాజమహేంద్రవరం రూరల్ నియోజకవర్గం తొర్రేడు గ్రామంలో 33 / 11 KV విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభించిన ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు,రూరల్ ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారు.