“ కేంద్రం ఫై ధర్మాపోరాటం – ధర్మపోరాట దీక్ష”

“ కేంద్రం ఫై ధర్మాపోరాటం – ధర్మపోరాట దీక్ష”

తాడేపల్లిగూడెంలో జరిగిన “ కేంద్రం ఫై ధర్మాపోరాటం – ధర్మపోరాట దీక్ష” లో పాల్గొన్న రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.