పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఇచ్చిన విభజన హమీలు నేరవెర్చినందుకు నల్లచొక్కాలు దరించి నిరసన

పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఇచ్చిన విభజన హమీలు నేరవెర్చినందుకు నల్లచొక్కాలు దరించి నిరసన

పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఇచ్చిన విభజన హమీలు నేరవెర్చినందుకు నల్లచొక్కాలు దరించి నిరసన కార్యక్రమం లో పాల్గొన్న రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు మరియు తెలుగు దేశం పార్టీ ఎంపీలు …..