ధవళేశ్వరంలో నవనిర్మాణ దీక్ష

ధవళేశ్వరంలో నవనిర్మాణ దీక్ష

రాజమహేంద్రవరం రూరల్: ధవళేశ్వరంలో నవనిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు,రూరల్ ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారు మరియు స్థానిక పార్టీ నాయకులు.