“దర్శకరత్న దాసరి నారాయణ రావు” విగ్రహ ఆవిష్కరణ

“దర్శకరత్న దాసరి నారాయణ రావు” విగ్రహ ఆవిష్కరణ

హైదరాబాద్ : ఫిలిం ఛాంబర్ ఆవరణ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు …