దానవాయిపేట లో ఏర్పాటు చేసిన “శ్రీ కృష్ణ స్కాన్స్” స్కానింగ్ సెంటర్ ని ప్రారంభించిన

దానవాయిపేట లో ఏర్పాటు చేసిన “శ్రీ కృష్ణ స్కాన్స్” స్కానింగ్ సెంటర్ ని ప్రారంభించిన

రాజమహేంద్రవరం : దానవాయిపేట లో ఏర్పాటు చేసిన “శ్రీ కృష్ణ స్కాన్స్” స్కానింగ్ సెంటర్ ని ప్రారంభించిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు.