రాజమహేంద్రవరం లోని 45,46,47,48,49 వార్డులకు సంబంధించి క్వారీ మార్కెట్ ఏరియాలో ఈరోజు నిర్వహించబడుచున్న ఉచిత కాన్సర్-సూపర్ స్పెషలిటీ వైద్య శిబిరం.

రాజమహేంద్రవరం లోని 45,46,47,48,49 వార్డులకు సంబంధించి క్వారీ మార్కెట్ ఏరియాలో ఈరోజు నిర్వహించబడుచున్న ఉచిత కాన్సర్-సూపర్ స్పెషలిటీ వైద్య శిబిరం.

రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారు, జి.యెస్.ఎల్.హాస్పిటల్స్ మరియు జి. కె.స్పందన చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారి ఆధ్వర్యంలో రాజమహేంద్రవరం లోని 45,46,47,48,49 వార్డులకు సంబంధించి క్వారీ మార్కెట్ ఏరియాలో ఈరోజు నిర్వహించబడుచున్న ఉచిత కాన్సర్-సూపర్ స్పెషలిటీ వైద్య శిబిరం.