బాలగంగాధర్ తిలక్

బాలగంగాధర్ తిలక్

సామాజిక సంస్కర్త, స్వరాజ్య యోధుడు బాలగంగాధర్ తిలక్ లాంటి మహనీయులు ఎందరికో ఆదర్శం.ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా తిలక్ గారిని స్మరించుకకుందాం.