రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ శ్రీ వినోద్ కుమార్ యాదవ్ గారిని కలిసి రైల్వే స్కూల్ ని రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోకి బదలాయించుటకు సంబందించిన లీజ్ అగ్రిమెంట్ విషయమై వినతి పత్రం సమర్పించిన రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ

రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ శ్రీ వినోద్ కుమార్ యాదవ్ గారిని కలిసి రైల్వే స్కూల్ ని రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోకి బదలాయించుటకు సంబందించిన లీజ్ అగ్రిమెంట్ విషయమై వినతి పత్రం సమర్పించిన రాజమహేంద్రవరం ఎం.పీ