సుబ్రమణ్య మైదానంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన “ అన్న కాంటీన్ “

సుబ్రమణ్య మైదానంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన “ అన్న కాంటీన్ “

స్థానిక సుబ్రమణ్య మైదానంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన “ అన్న కాంటీన్ “ ప్రారంభించిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారు , రూరల్ ఎం.ఎల్.ఏ శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చాయి చౌదరి గారు, ఎం.ఎల్.సి శ్రీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారు,గూడా చైర్మన్ శ్రీ గన్ని కృష్ణ గారు, మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజిని శేష సాయి గారు , కార్పొరేటర్లు మరియు పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.