అనపర్తి రైల్వేస్టేషన్ లో రత్నచల్,శేషాద్రి ఏక్సప్రెస్ హాల్ట్లు తీసుకురావడంలో విశేష కృషి చేసిన

అనపర్తి రైల్వేస్టేషన్ లో రత్నచల్,శేషాద్రి ఏక్సప్రెస్ హాల్ట్లు తీసుకురావడంలో విశేష కృషి చేసిన

అనపర్తి రైల్వేస్టేషన్ లో రత్నచల్,శేషాద్రి ఏక్సప్రెస్ హాల్ట్లు తీసుకురావడంలో విశేష కృషి చేసిన ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారిని ,ఎమ్మెల్యే శ్రీ నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారిని, సన్మానించిన అనపర్తి గ్రామ ప్రజలు,ప్రయాణికులు మరియు అనపర్తి వర్తక సంఘం సభ్యులు….