“శాస్త్రీయ నృత్య నిరసన “

“శాస్త్రీయ నృత్య నిరసన “

రాజమహేంద్రవరం : స్థానిక “ఆనం కళా కేంద్రం లో ప్రత్యేక హోదాకై నిరసనగా 136 మంది నృత్య కళాకారులూ చే ఏర్పాటు చేయబడిన  “శాస్త్రీయ నృత్య నిరసన “ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు , రూరల్ ఎం.ఎల్.ఎ శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారు, మరియు
నాట్య గురువులు సప్పా దుర్గ ప్రసాద్ గారు..

. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు , రూరల్ ఎం.ఎల్.ఎ శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారు, మరియు
నాట్య గురువులు సప్పా దుర్గ ప్రసాద్ గారు…