స్టేట్ లెవెల్ తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కుషాప్

స్టేట్ లెవెల్ తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కుషాప్

అమరావతి : ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు అద్యక్షతన లో జరిగిన స్టేట్ లెవెల్ తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కుషాప్ లో పాల్గొన్న ఎం.పీ
శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్.