ప్రెస్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణస్వీకార మహోత్సవం

ప్రెస్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణస్వీకార మహోత్సవం

రాజమహేంద్రవరం ప్రెస్ క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణస్వీకార మహోత్సవంలో పాల్గొన్న ఎం.పీ శ్రీ మాగంటి మురళిమోహన్ గారు.