తెలుగు దేశం పార్టీ అధిస్థానం టిక్కెట్లు కేటాయించిన సందర్భంగా

తెలుగు దేశం పార్టీ అధిస్థానం టిక్కెట్లు కేటాయించిన సందర్భంగా

తెలుగు దేశం పార్టీ అధిస్థానం టిక్కెట్లు కేటాయించిన సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ శ్రీ మాగంటి మురళి మోహన్ గారిని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన అనపర్తి ఎంమ్మెల్యే శ్రీ నల్లమిల్లి రామకృష్ణ రెడ్డి గారు మరియు గోపాలపురం ఎంమ్మెల్యే శ్రీ ముప్పిడి వెంకటేశ్వర రావు గారు.